سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین شکری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار – دانشکده مهندسی کامپ
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امکانات فراوانی توسط تکنولوژی اطلاعات جهت افزایش کارایی آموزش از راهدور ارائه شده است که یکی از این امکانات ارائه راهنمایی به گفتگوکنندگان در حین انجام گفتگوهای درسی میباشد . دستیابی به این هدف مستلزم آن است که در مرحله اول متن گفتگوها مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم آن درک شود . دو روش عمده برای این کار ارائه شده است : شمارش کلمات و آغازکنندهها . اکثریت محققان روش استفاده از آغازکنندهها را انتخاب نموده و آنرا اساس مطالعات خود قرار دادهاند . در این مقاله ابتدا آغازکنندههای زبان فارسی ارائه و سپس یک روش برای ارائه کاندیدا برای آغازکنندههای زبان فارسی پیشنهاد می گردد . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده توسط کروه های مختلف از کاربران نشان داده است که روش پیشنهادی از کارایی بالایی برخوردار است .