سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر عبادی – موسسه تحقیقات برنج کشور
مهرزاد اله قلی پور – موسسه تحقیقات بنرج کشور
مریم حسینی – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

اطلاعات اولیه در مورد عملکرد و رابطه آن با اجزای عملکرد می تواند در انتخاب ارقام پرمحصول موثر و مفید باشد یکی از راه های شناسایی دقیق اجزا علمکرد و رابطه آنها با عملکرد استفاده از تجزیه های آماری از قبیل تجزیه علیت و رگرسیون چند متغیره می باشد.