سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشمند صفری – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

داده های آزمایشات چند مکانی به علت الگوهای ساختاری نویز غیرساختاری و ارتباط بین ژنوتیپ ها و محیط ها با هم پیچیدگی ذاتی دارند الگوهای ساختاری پاسخ سیستماتیک و معنی دار و قابل تفسیر ژنوتیپ ها در محیط ها می باشد.