سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مرضیه رضازاده – کارشناس ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه

چکیده:

در این مقاله، اثر سرمایش شعاعی-محوری بر توزیع دما درون ژنراتور با سرمایش مستقیم با ساختار نامتجانس و تولید انرژی داخلی موضعی مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال حرارت بین دو ماده مجاور به صورت هدایت خالص می باشد. شرایط مرزی مورد استفاده در مرز با سیال جابجایی و در محور های تقارن به صورت عایق در نظر گرفته شده است. حل معادله انرژی از روش حجم کنترل می باشد. با انتقال مختصات فیزیکی به مختصات عمومی توزیع دما با استفاده از روش خط به خط محاسبه شده است.