سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین موحدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
لیلا حمیدیان – آب و فاضلاب استان بوشهر

چکیده:

در این تحقیق فرآیند تجزیه و تثبیت لجن فاضلاب شهری بوسیله کرم خاکی (Esienia Fetida) و بدون کرم خاکی در محیط پایلوت مورد مطالعه قرار گرفته است. تغذیه کرم های خاکی با توجه به میزان تغذیه ایتیم ۰/۷۵kg food/kg worm/day انجام گ ردیده است. در طی ۹ هفته، فرآیند تجزیه و تثبیت هم در حضور کرمهای خاکی و هم در غیاب آنها روی داد اما حضور کرمهای خاکی باعث تسریع معدنی شدن مواد آلی گردید. مقدار پتاسیم در حضور و غیاب کرمها کاهش یافت. مقدار فسفر در غیاب کرمهای خاکی افزایش ولی در حضور کرم های خاکی کاهش یافت ومقدار ازت ورمی کمپوست حاصل نسبت به سوبسترای اولیه تفاوتی نداشت در حالیکه مقدار ازت سوبسترای کنترل افزایش یافت.