سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید خاورزی خراسانی – دانشگاه تربیت مدرس خراسان
احمد اسماعیلی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد بانکه ساز – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این تحقیق ۹ هیبرید انتخابی ذرت شیرین اهمراه با رقم شاهد دانه طلایی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال های ۷۹ و ۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد مورد ارزیابی و مقایسه عملکرد قرار گرفتند.