سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی بجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود، عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

از جمله مشکلاتی که گریبانگیر هر جامعه کاری میشود، حوادث ناشی از کار است . این حوادث خسارات مالی و جانی به دنبال دارند . کارخانه سیمان مازندران یکی از کارخانجات بزرگ تولید سیمان در استان مازندران میباشد که در شهرستان نکا قرار دارد . معدن و کارخانه سیمان نکا دارای ۵۰۰ نفر کارمند و کارگر و ظرفیت تولید اسمی آن۲۰۰۰تن سیمان در روز میباشد . با توجه به حجم کار زیاد و سختی عملیات کاری در کارخانه و معدن مربوطه، حوادثی رخ داده است . به منظور کنترل حوادث، اطلاعات آماری حوادث از جمله مکان و زمان وقوع حادثه، سن، سابقه کار و سطح تحصیلات افراد آسیب دیده و … بین سالهای ۸۱ تا ۸۴ جمع آوری و با توجه به شاخصهای مختلف، تجزیه و تحلیل های آماری انجام و راهکارهایی به منظور ارتقاء سطح
ایمنی در کارخانه و معدن مربوطه ارائه شده است . در این دوره چهار ساله، ۳۹۳ حادثه رخ داده است که سال ۱۳۸۱ با ۳۳/۴ درصد بیشترین نرخ حادثه را در معدن و کارخانه سیمان به خود اختصاص داده است . در سال ۸۱ ضریب تکرار حادثه ۶۵ درصد از حد مجاز بیشتر بوده اما در سالهای بعد به حد مجاز میرسد . تعداد روزهای از دست رفته در سال ۱۳۸۱ بیشترین مقدار را نسبت به سالهای ۸۴، ۸۳، ۸۲ دارد . بیشترین علت حادثه مربوط به تصادم اشیاء و ابزار تیز بوده است . بررسی اندامهای آسیبدیده نشان میدهد که دستها با ۳۰/۰۳ درصد بیشترین و گردن با۰/۲۵ درصد کمترین آسیبدیدگی را داشتهاند . بیشترین افراد حادثه دیده دارای سواد کم بودهاند . بیشترین افراد حادثه دیده دارای سابقه کار بین ۲۱ تا ۲۵ سال بودهاند که این ناشی ازکم سوادی افراد مسن، بی توجهی و غرور بیش از حد آنها و عدم رعایت اصول ایمنی میباشد . بیشترین تعداد حادثه در شیفت صبح و بین ساعات ۹ تا ۱۱ یعنی اوج فعالیت روزانه کارگران اتفاق افتاده است .