سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
ابراهیم امین سبحانی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

بحث منشاء رسوب از مسائل قابل توجه در رسوب شناسی است. تعیین منشاء های مختلف رسوب در منشاء می تواند با استفاده از ترکیب کانی شناسی ترکیب شیمیایی (اکسیدهای اصلی و فرعی) انجام گیرد. درمقاله حاضر، با استفاده از ۱۰ اکسید اصلی، ۱۸ عنصر فرعی و همچنین بافت رسوبات (درصد ذرات مختلف) در رسوب خروجی حوضه و رسوب در منشاء و با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری خوشه ای و متمایز کننده ، اهمیت منشاء و رابطه آن با رسوبخروجی حوضه مشخص گردید.