سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید عابدزاده – بخش معدن دانشگاه آزاد نی ریز
کورش شهریار – بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمتان
مهدی احمدی – مسئول واحد ایمنی و نجات کارخانه سیمان کرمان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی آماری حوادث معدن کارخانه سیمان و خود کارخانه در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ پرداخته است. کارخانه مزبور در شش واحد(به نام های واحد تولید ۱، واحد تولید ۲، واحد تولید ۳، واحد ۶ مشترک ، واحد ۷ خدمات تولید، واحد ۸ خدمات اداری و فروش) تولیدی به صورت سه شیفت فعالیت دارد. این کارخانه با سهکوره تولید کلینکر با مجموع ظرفیت اسمی ۳۰۲۵ تن در روز و چهار آسیا تولید سیمان با مجموع اسمی ۳۱۴۶ تن سیمان در روز طراحی دشه است. تعداد کل پرسنلی که در این کارخانه مشغول به کارند ۱۰۳۸ نفر می باشد. به طور کلی بررسی آماری حوادث یکی از راههای موثر در تشخیص نوع حوادث موجود، رده بندی حوادث از لحاظ شدت و تکرار حادثه و فراوانی آن است. در این راستا حوادثناشی از کار مربوط به معدن و کارخانه سیمان کرمان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طرف واحد ایمنی و نجات کارخانه تجزیه و تحلیل آماری شده و همچنین زیانهای ناشی از حذف تولید در اثر وقوعحوادث مطالعه و بررسی شده است. امید است که ا ین مطالعه بتواند راه گشایی برای کم کردن حوادث در واحد صنعتی مزبور و دیگر کارخانه های سیمان کشور باشد.