سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کیومرث نوری – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آزمون کشاورزی – دفتر بررسیهای اقتصادی

چکیده:

برنج محصول استراژیکی در قاره آسیا و کشورهای در حال توسعه است. تقریبا ۹۰ درصد تولید و مصرف این محصول در آسیا انجام می شود و ۹۶ درصد آن در کشورهای در حال توسعه است. رشد مصرف برنج به دلیل شهرنشینی ، افزایش درآمد سرانه ، تغییر الگوی تغذیه و کاهش رشد جمعیت، شروع به کاهش کرده است. اما رشد عرضه برنج نیز روند نزولی به خود گرفته است که نزدیک شدن به عملکرد بهینه اقتصادی ، کاهش سودآوری نسبی کشت برنج، افزایش نگرانی های حاظت محیط و پیشرفتهای محدود در تکنولوژی تولید از دلایل مهم آن بشمار می رود. برنج در ایران نیز یک محصول استراتژیک است که اختلال های فراوانی در عرضه ، تقاضا و واردات آن وجود دارد. تحقیق حاضر با این هدف که اثر اخلال های بازار را بر عرضهه، تقاضا و واردات برنج ارزیابی نماید به اجرا در آمده است.
در این تحقیق ابتدا اخلال ها و مکلات موجود در تولید ، مصرف و واردات برنج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نرخ حمایت تعدیل شده که اثر کل سیاست ها ، مشتمل بر اثر مستقیم سیاستهای قیمتی و تجاری بخش و اثر غیر مستقیم سیاستهای کلان موثر بر نرخ ارز، را نشان می دهد، اثر اخلال های موجود در بازار برنج کمی گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . توابع عرضه، تقاضا و واردات برنج با لحاظ کردن نرخ حمایت تعدیل شده به عنوان یک متغیر مستقل مورد تخمین قرار گرفت.