سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم صابری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عدم توجه به مدیریت بهره برداری از منابع پایه (آب و خاک) و مهار نزولات جوی و سیلابها در کشور مسئله مهمی است که نتایج نامطلوبی را بر اقتصاد ازجمله اتلاف منابع آب و فرسایش خاک و در نتیجه کاهش تولید و درآمد سرانه، معضل بیکاری، و پدیده مهاجرت دارد. در این راستا مهار سیلاب در مناطق کم آب ولی مستعد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله، شناخت و بررسی اثرات اقتصادی عملیات ابخیزداری انجامشده در منطقه پاکل که در استان مرکزی واقع شده است می باشد. باتوجه به سرمایه گذاری انجام شده و نرخ تنزیل مورد نظر با استفاده از روش NPV (ارزش فعلی خالص) مشخص گردید که نرخ بازده داخلی (IRR) عملیات اجرا شده ۱۱% و نسبت فایده به هزینه B/CR نیز ۱۱% می باشد که نشانگر سودآوی طرح می باشد. جمع بندی نتایج حاصل از بررسی اثرات اقتصادی و منفعتهای اجتماعی حاکی ازموفقیت اجرای طرح ابخیزداری منطقه پاکل در آینده می باشد.