سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
جواد ساده –
حبیب رجبی مشهدی –

چکیده:

در فضای رقابتی صنعت برق، بررسی اثر متقابل بازارهای رزرو و انرژی یکی از موارد بسیار مهم در طراحی بازار و رزرو محسوب می گردد. در این مقاله اثر متقابل بازار انرژی- رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین، در مدل های تخصیص پشت سر هم و همزمان مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند. در راستای بررسی بهتر اثر متقابل بازار انرژی- رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین، شاخص به عنوان ضریب اثر متقابل تعریف خواهد گردید و تغییرات این ضریب در مدل های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت. در بررسی اثر متقابل بازارها از تکنینک شبیه سازی مونت کارلو استفاده خواهد شد.