سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دخیل محمدی فر –
رضا غیاث –
بهار ضرابی –

چکیده:

در ایــن مقــالـه تجـزیــه و تحلیل اقتصادی فـــرآیندهــای مـایـع سازی هیدروژن با ظرفیتهای lit/hr 10^6 × ۱/۵ ، ۶۰۰ lit/hr، ۲۰ lit/hr ،بررسی شده است . تجزیه و تحلیل سیستم مایع سازی
هیدروژن بیانگر این حقیقت است که تولید هیدروژن مایع در ظرفیتهای پایین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست . برای اقتصادی شدن مصارف هیدروژن مایع بعنوان سوخت و حامل انرژی و مصارف دیگر می بایستی هیدروژن در حجمهای بسیار بالا تولید شود تا توان رقابت با سایر سوختها و حاملهای دیگر انرژی را داشته باشد . در این مقاله نشان داده می شود که علیرغم افزایش هزینه های کلی سرمایه گذاری، با افزایش حجم تولید هیدروژن هزینه تولید هر کیلوگرم هیدروژن مایع پایین تر می آید . همچنین هزینه های مربوطه جهت کاربرد اقتصادی سیکل در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .