سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسنعلی غیور – استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان
داریوش رحیمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

حوضه سراب باباحیدر از نظر تقسیمات سیاسی و اداری در استان چهارمحال وبختیاری واقع شده است و دارای موقعیت جغرافیایی ؟؟؟ ۳۹ درجه سانتی گراد تا؟؟؟ ۳۲ درجه سانتی گراد طول شرقی و ۱۶؟؟ ۱۷؟؟ ۵۰ درجه سانتی گراد تا عرض شمالی است. این حوضه آبخیز جزئی از ابر حوضه کارون می باشد. از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد از بارش سالیانه حوضه در فصل زمستان اتفاق می افتد حوضه از نظر بارندگی دارای رژیم بارش زمستانه است و از آمجایی که ارتفاع حوضه زیاد است و در فصل زمستان اغلب درجه حرارتها کمتر از صفر درجه می باشند لذا بیشترین مقدار بارش حوضه جامد (برف) است که با استفاده از مدلهای بارش – ارتفاع و دما – ارتفاع مقادیر آن محاسبه شده و خطوط صفر درجه آن نیز در نقشه های ضمیمه معین شده اند. همچنین چگونگی ذوب برف در حوضه با استفاده از روشهای تجربی محاسبه گردیده است و در پایان مشخص می شود که برف دارای اثراتی با تاخیر زمانی دو ماهه بر روی دبی رودخانه می باشد.