سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین صادقی – دانشیار مهندسی ساخت و تولید
مجید رحمانیان – کارشناس ارشد شرکت طراحی مهندسی ئو تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)

چکیده:

در این پژوهش مفصل انتقال قدرت شپا از دسته مفاصل انتقال قدرت سرعت ثابت که پلوس نامیده میشوند،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابتدا مشخصات کلی این نوع مفصل انتقال قدرت بررسی شده ، سپس بطور خاص بررسی بر روی پلوس بکار رفته در خودرو های پژو انجام گردیده. در مرحله بعد، مدل هندسی کلیه اجزا آن از روش اندازه گیری دقیق تهیه شده و بارهای خارجی وارد بر قطعه ، شناسایی و شبیه سازی شده اند. سپس نیروهای داخلی ما بین اجزا در نقاط بحرانی از طریق نرم افزار بدست آمده و تجزیه و تحلیل تئوری و کامپیوتری بر روی اجزا انجام شده است. در نهایت آزمون های عملی جهت ارزیابی و تایید نتایج بدست آمده ، اجرا شده است. از نتایج بدست آمده و بسط آن ها میتوان در طراحی و ساخت پلوس خودروها و تدوین معیارهای پذیرش این مجموعه استفاده نمود.