سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – کارشناس ارشد ساخت و تولید
بیژن ملائی داریانی – استادیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود شاکری – استاد دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله توزیع تنش و کرنش در فرآیند کشش عمیق استوانه ای به کمک روابط تئوری ، روش های عددی و آزمایشات تجربی مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا روابط تئوری لازم برای بدست آوردن تنش و کرنش به کمک معادلات تعادل ارائه کردیده است. سپس با ارائه یک روش حل عددی و با استفاده از نرم افزار ABAQUS مقادیر تنش و کرنش با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت در هر المان از ورق بدست آمده است. آنگاه به منظور ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تئوری و عددی یک قالب کشش عمیق طراحی و ساخته شده و آزمایشاتی انجام گردید . نتایج حاصل از تحلیل عددی تطابق خوبی را با نتایج تجربی به ویژه در ناحیه فلنج و شعاع پروفیل ماتریس نشان میدهد.