سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسداله تقی زاده – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
محمد زهساز – استادیار گروه مهندسی مکانیک
وهاب پیروز پناه – استادیار گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله تنش و کرنش در بلوک «بلوک سیلندر خودرو پراید» تحت اثر فشار و درجه حرارت ناشی از فرآیند احتراق با استفاده از روش المان محدود (FEM) محاسبه شده است. برای این منظور ابتدا بلوک سیلندر با جزئیات کامل شامل ژاکتهای آب، محل یاتاقانها و سایر قسمت های آن مدل سازی شده، مدل ایجاد شده شبکه بندی شده، بارهای مکانیکی و حرارتی اعمال شده، تنش ها و کرنش ها با روش عددی و کد Ansys محاسبه شده و نتایج قابل دسترس تجربی و عددی کارهای قبلی مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند بارهای حرارتی بیشترین تغییر شکل را در بلوک سیلندر بوجود می آورند و این تغییر شکل در جهت عرضی بلوک بیشتر از جهت طولی بوده و در سیلندرها از بالا به پایین کمتر می شود و نیز بیشترین تنش در سیلندر شماره ۳ ایجاد می شود.