سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شیشه ساز – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل اژدهاک – شرکت فراب، سد و نیروگاه کارون ۳

چکیده:

در این تحق یق چگونگی تولید توان در توربین های بادی با محور عمودی بر روی نوع پیشرفته ای از آنها موسوم به darrieus بررسی شده و نیروهای آیرودینامیک در مدل مربوطه محاسبه شده اند . با توجه به بالا بودن دامنه نوسانات توان خروجی ب ه دست آمده، ضمن بررسی نیروهای ب ه دست آمده در بخش های مختلف پره که از دوران آن ناشی می شوند، روشی جهت بهینه نمودن کاهش این نوسانات ارائه شده است . در این روش از تقسیم پره به چند تکه در گام های دورانی مختلف استفاده شده است . با توجه به نتایج به دست آمده و نیز افتی که از گردابه های تشکیل شده براساس مبحث ب ال های محدود در توان حاصل می شود حالت بهینه ای که در آن دامن ه نوسان توان خروجی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و به طور همزمان اندازه توان خروجی در حد معقولی نگه داشته می شود استخراج شده است .