سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد رضایی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نجف آباد، اصفهان،ایران
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشکده مهندسی برق و اویونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
این مقاله یک بررسی کامل ریاضی از تبدیل موتور جریان مستقیم بدون جاروبک سینوسی را ارائه میدهیم. موتور از طریق یک معکوس کننده ۶پایه با استفاده از طرز عملکرد ۰۲۲ درجه روشن است و از یک منبع جریان مستقیم تغذیه میشود. مدت تبدیل ۶۲ درجه الکتریکی به دو تا مدت زمان دیگر تقسیم میشود و برای هر یک از آنها معادلات مختلف با استفاده از شرایط ابتدائی و انتهایی حل نوشته میشود. روابط از طریق اندازه گیری یک موتور جریان مستقیم بدون جاروبک سینوسی کوچک تائید میشوند