سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد پورراکی – اداره کل بهداشت ایمنی و محیط زیست وزارت نقت

چکیده:

درزیریکی ازحوادث منجر به فوت که درحین کار با AIR hoist بوقوع پیوسته را بامدل the accident بشکل شماره ۱ موردتجزیه و تحلیل قرارمیدهیم دراین مدل حادثه همانند یک علف هرزی است که ناخواسته درمکانهایی بوجود می اید که ناشی ازپیگیری علل ظاهری فیزیکی و ریشه ای پنهانی می باشد این عوامل بعلت روشهای کاری خطرناک یاوجود شرایط خطرناک درمحیط کاری سبب بروز حادثه میگردد