سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن خالقی زواره – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مسعود مرزبان دشت آبادی – کارشناس ارشد سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

به منظور بررسی همدیدی بارشهای روزانه بیش از ۵۰میلی متردر استان کهگیلویه و بویر احمد در دوره آماری(۲۰۰۳-۱۹۹۴)، ابتدا آمار بارندگی های منطقهبر رسی گردید و تعداد ۳۸ سامانه که در دوره فوق الذکر سبب ریزش چنین بارشهایی شده بودند شناسایی شد. و به منظور بررسی دقیق تر، از میان این ۳۸ مورد، تعداد سه سیستم انتخاب و نقشه های سینوپتیکی مربوطه تا ارتفاع ۲۰۰ میلی باری از سازمان هواشناسی کشور و برخی از سایت های اینترنتی تهیه گردید. برای تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی بارشهای روزانه بیش از ۵۰ میلی متر، از آمار بارندگی ۱۶ ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمداستفاده شد. ودر نهایت مشخص گردید که وقوع چنین بارشهایی در سطح حوزه های آبریزدر نتیجه نفوذ مراکز کم فشار مدیترانه ای و ناوه شرقی دریای سرخاست. که در سطح زمین بر اثر برخورد با جریانات واچرخندهای اروپایی بارشهای شدیدی را در منطقه مطالعه ایجاد می کند.