سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرناز سعادت – دانشکده شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین – گروه زمین‌ شناسی
احمد علوی – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین – گروه زمین‌ شناسی
عبدالله سعیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی – پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در دامنه‌های جنوبی رشته کوه‌های البرز مرکزی و گستره بین طول جغرافیایی ۳۰ ۵۱ تا ۴۵ ۵۱ و عرض جغرافیایی ۳۰ ۳۵ تا ۴۵ ۳۵ در محدوده خاور تهران واقع شده است. به منظور ارزیابی و تحلیل تنش دیرین در محدوده مورد نظر (سرخه حصار – خجیر) سطوح برشی دارای خش لغزش و صفحات گسلی اندازه‌گیری شده و تنسور تنش و تغییرات جهت تنش در واحدهای سنگی متعلق به تریاس بالایی تا الیگوسن مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین‌رو برداشت‌های متعددی از سطوح برشی در چندین ایستگاه صورت گرفته و برای تعیین جهت لغزش از شاخص‌هایی چون پله‌های تجمعی کانی‌ها، طول مارک های تکتونیکی ، سطوح زبر و صیقلی استفاده شده است. سپس با استفاده از روش‌های مناسبی چون واژگون سازی INVERSION محورهای اصلی تنش و جهات مربوط به کشش و فشارش به‌دست‌آمده است. با توجه به دیاگرام ها و نتایج حاصل می‌توان جهت تنش غالب را در سازنده‌های مربوط به دوران دوم را NE-SW دانست درحالی‌که در سازنده‌های جوان‌تر (دوران سوم) جهت تنش به سوی شمال متمایل شده است و روند غالب N-S را نشان می‌دهد. روند اخیر سنگهای قدیمی‌تر را نیز تحت تأثیر قرار داده است .