سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال شهرابی –
ریحانه صوفی نیستانی –

چکیده:

دانش نوین داده کاوی فرایند کشف دانش از داده های خام و پردازش نشده می باشد داده ها خام با استفاده از روشهای داده کاوی کاوش شده و دانش نهفته در آنها استخراج می گردد. تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان یکی از مسائل داده کاوی است که شامل تحلیل سبد خرید مشتریان نیز می باشد و روشهای داده کاوی می توانند جهت حل این مساله استفاده شوند. این روشها شامل قوانین وابستگی الگوریتمهای طبقه بندی شده و خوشه یابی و غیره می باشد که می تواند با توجه به شرایط مختلف مشتریان ( از جمله منطقه جغرافیایی و شرایط اقتصادی ) ، بازار فرهنگ خرید و غیره استفاده و بومی سازی شوند. دراین پژوهش با مقایسه و ارزیابی و پیاده سازی الگوریتم های فوق در یکی از فروشگاههای زنجیره ای ایران، با توجه به شرایط مختلف بهترین الگوریتم انتخاب شد بااستفاده از تحلیل سبد خرید مشتریان، چیدمان فروشگاه و تمام مسائل مرتبط با تصمیم مشتری و با توجه به بازار رقابتی، فرهنگ اجتماعی، و الگوهای خرید مشتریان در ایران تعیین شده است. البته تصمیم مشتری به سطح درآمد مشتری، انواع فروشگاهها در مناطق مختلف مانند تعداد فروشگاهها در یک منطقه و تنوع آنها وابسته است.