سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام امینی – عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

برنامه ریزی ، طراحی و بهره برداری از جایگاه های اخذ عوارض آزادراهی مستلزم تجزیه و تحلیل سیستم صف بندی وسایل نقلیه است تا بر اساس آن پارامترهای صف و در نتیجه سطح خدمت سیستم مشخص شود. به علت ویژگی های رفتاری رانندگان عموما” نیاز به بررسی انطباقی برای شناسایی و تعیین پارامترهای صف وجود دارد. در این کار پژوهشی ، مطالعه مشاهده ای در چندین باجه اخذ عوارض آزادراهی صورت گرفته و مشخصه های صف از جمله طول صف ، زمان انتظار ، زمان سرویس دهی و نحوه ورود اندازه گیری شده و بر اساس آن رفتار صف با تابع توزیع ورود پواسون و تابع توزیع سرویس دهی نمایی انطباق یافته است. همچنین به منظور محاسبه پارامترهای صف ضرایبی به عنوان همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در این جایگاهها تعیین شده اند