سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن دادرس – کارشناس محیط زیست اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی جهاد کشاورزی استان هرمزگان

چکیده:

امروزه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نقش بسزایی در مطالعات زیست محیطی دارد و به عنوان اهرمی قوی در مدیریت ، پیشگیری و کنترل وقایع مخرب زیست محیطی محسوب می شود. این مطالعه به منظور بررسی و تعیین شعاع اثر مواد آلوده کننده وارد شده به آبهای ساحلی شهر بندرعباس(استان هرمزگان) به طول ۱۸ کیلومتر(شرقی-غربی) صورت گرفت. در این مطالعه با انجام پیمایش ساحلی اقدام به جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری فاضلاب های شهری و صنعتی که وارد آبهای ساحلی می شود گردید میزان فاضلاب ورودی به آبهای ساحالی در ۱۸ ساعت شبانه روز (۲۴-۶) در طی مدت یکسال مهر ۸۳ تا شهریور ۸۴ معادل ۱۵+۱۶۳۷۶۰ مترمکعب محاسبه شد. که نشان دهنده یک تهدید زیست محیطی جدی برای جانداران و اکوسیستم منطقه می باشد. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده شدت اثر ورود این مواد معین شد که در قسمتهای انتهای شرقی، مرکزی و انتهای غربی به شعاع میانگین(۱۰+۵۱۵) متر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های آماری و تصاویر ماهواره ای کسب شده از مطالعات میدانی و پردازش اطلاعات با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد که با انگشت زمان گسترش آلاینده ها شکل بیضوی به خود گرفته و ۸۵ درصد از ساحل شهربندرعباس را آلوده نموده است(a=0/95) و تنها بخش هایی کوچکی از ساحل شهر بندرعباس در وضعیت نسبتا متعادلی بسر می برد در پایان برنامه های مدیریتی جهت مقابله با این بحران زیست محیطی ارائه شده است.