سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی –
مهناز طاهری پور –

چکیده:

کارشناسان تجزیهو تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه، بجای تلاش در جهت کمی نمودن عدم قطعیت پروژه ها ، لازم است علائم و محرکهای کلیدی پروژه ها را مورد شناسایی نماید.
دو دلیل عمده ای که موفقیت تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه را با مشکل مواجه می سازد، تکیه برارزش های عددی و نقطه یی به جای محرک های کلیدی عدم قطعیت برای برآورد پروژه ها و نقص در اطلاعات کیفی است. عدم قطعیت، به عنوان یک اصل اساسی تجزیه و تحلیل، در کلیه مراحل یک پروژه از ایده تا تجاری نمودن پروژه مطرح می باشد. در انتقال از مراحل آغازین شروع تا مراحل انتهایی پروژه ، مقیاس های کمی مهم و وزن آنها، بایستی تغییر یابد. نتایج ارزیابی های هر پروژه را می توان در یک سری از نمودارهای خلاصه نمود. این نمودارها مشتمل بر احتمال موفقیت پروژه به ازاء ارزش فعلی خالص از درآمدهای ناشی از فروش پروژه در طی پنج سال آینده، تخصیص منابع به هر کدام از پروژه ها و اعلام مواد و منابع کلیدی عدم قطعیت برای هر پروژه می باشد.