سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه مموزاده، –
سید حسن توسلی –

چکیده:

چکیده -در این مقاله از روش طیف سنجی تخلیه القایی لیزری برای آنالیز عنصری آلیاژ آهن استفاده شدهاست. پلاسما با متمرکز کردن نور لیزر Nd:YAG با طول موج nm 1064روی نمونههای هدف تولید میشود. شرایط موثر در آزمایش (مانند زمان تأخیری ، بازه نورگیری و ضریب تقوی ت ) جهت افزایش نسبت علامت به نوفه برای تمام طی ف ها بررسی شده و مقادیر بهینه آنها بدست آم د هاست . نمودارهای کالیبراسیون برای ۴ عنصر منگنز، سسیلیسیوم، مولیبدیم و نیکل موجود در ۵ نمونه استاندارد آلیاژ آهن رسم شد ه که این نمودارها کاملا خطی است. با کمک نمودار کالیبراسیون منگنز مقدار این عنصر در یک نمونه مجهول آهن محاسبه شدهاست