سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آراستی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
حسین ذوالقدر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

چکیده:

مهندسی ارزش یکی از ابزارهای مدیریتی است که در دهه های اخیر مورد استفاده قرارگرفته است . امروزه با توجه به شرایط سخت حاکم بر بازار رقابتی و لزوم توجه به خواست مشتریان در تمام مراحل تولید به ویژه در طراحی، کاربرد این ابزار گسترش بیشتری یافته است. مهندسی ارزش شامل مجموعه ای از تکنیک ها و روش ها است که در شناسایی کارکردهای اصلی و فرعی یک محصول یا خدمت و نیز در انتخاب کارکردهای مهم آن،تصمیم گیران را کمک می کند. در این مقاله ابتدا ضرورت توجه به مهندسی ارزش در شرایط کنونی کشور مورد بحث قرار می گیرد . سپس نظریه های مختلف در رابطه با مراحل (قدم های ) کلی مهندسی ارزش مطرح و بررسی می شود . در پایان بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، یک چارچوب نظری تکمیلی در رابطه با فرآیند مهندسی ارزش ارائه میگردد.