سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر بهادری –

چکیده:

مجموعه قوانین و مقررات داخلی مرتبط با آلودگی هوا شامل قوانین, آیین نامه ها و تصویب نامه ها و مصوبات اقتضای شرایط گوناگون زیست محیطی, اقتصادی,اجتماعی,صنعتی روز تدوین و مورد اجرا قرار میگیرند.
بیشتر معاهدات بین المللی سعی در تاسیس سازوکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه, مرتفع شده یا منابع زیاندیده تخریب شده, تخریب شده و مجدداً به حالت اولیه بازگردانده شوند و این موضوع در مورد آلودگی هوا و زیان وارد شده به هوای پاک نیز صدق میکند. این روش ,هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس میسازد.
ارزیابی مختصر و اجمالی از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل نشان میدهد که اگرچه شمار قابل توجهی از معاهدات بین المللی تاسیس رژیمهای تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی را الزامی مینماید,لیکن رژیمهای مذکور هنوز ایجاد نشده اند. به نظر می رسد که مفهوم" ایراد خسارت" به محیط زیست به طور فزاینده ای در حقوق بین الملل شناسائی شده است. حقوق بین الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی این توسعه حقوق داخلی محیط زیست ,به این امر مهم دست پیدا خواهد کرد.رژیمهای مذکور بیشتر بر اثر " بازدارندگی یا Deterring Effect " آنها استوار خواهد بود تا اثر" جبرانی و غرامتی یا Compensatory Effect " آنها.