سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی خیری خواه – شرکت کارنگار روش

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوخت جایگزین خودروها، باعث کاهش آلودگی هوا می گردد. به منظور ذخیره سازی این گاز در خودرو، آن را تا فشار ۲۰۰bar فشرده کرده و درون مخازن مخصوص نگهداری می کنند. در خودروهای سواری معمولا از مخازن فولادی استفاده می شود. وزن بالای این مخازن باعث اعمال بار اضافی به شاسی و بدنه و همچنین تغییر رفتار دینامیکی خودرو می گردد. استفادهاز مخازن کامپوزیتی باعث کاهش بارهای اعمالی به خودرو می شود. در عین حال مخازن کامپوزیتی دارای استحکام بالاتریمی باشند. در این مقالهیک مخزن فولادی و چند مخزن کامپوزیتی به روش المان محدود مدلسازی شده و تحت فشار اعمالی، مورد تحلیل تنش قرار گرفته است. بهترین نتیجه مربوط بهمخزن کامپوزیتی با الیاف کربن و ماتریس اپوکسی بوده که باعث کاهش وزنی معادل ۲۶ درصد نیز گردیده است.