سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدقاسم آیت – سازمان زمین شناسی کشور
مهدی امیرافشاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

چکیده:

در جوامع پیشرفته صنعتی، پیشرفت در تولید وصنعت معیار اندازه گیری اهمیت به پروژه های صنعتی است. به عبارت دیگر در صورتیکه نسبت یا اندیس پیشرفت در تولید (Production Index) درصنعت یا صنایع بخصوصی از رشد کافی برخوردار نباشد (در شرایط نرمال اقتصادی) ، ریشه های آن در میزان ارزش به تحقیقات صنعتی آن صنعت یا مجموعه ای از صنایع جستجو می گردد. کیفیت (Quality of Industrial Goods) بعنوان یکی از عادی ترین و ملموس ترین شاخص هایگستردگی تحقیقات و پژوهش و کارایی آن به حساب می آید.
بررسی وضعیت کنونی صنایع کشور از بعد کیفیت حکایت از پائین بودن این شاخص پر اهمیت در اغلب محصولات صنعتی کشور دارد. علل پائین بودن کیفیت محصولات صنعتی ایران و ارائه متدهای بهبود آن موضوع مقاله دیگری است که در همین سمینار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. آنچه در مقاله حاضر مورد نظر میباشد بررسی پژوهش های صنعتی از دیدگاه یک فرایند زنجیره ای و با توجه به اصل کیفیت بعنوان یک شاخص پر اهمیت تحقیقاتی است. مقاله اخیر پژوهش های صنعتی کشور را با بررسی موضوع های:
الف) تحلیل مسائل و مشکلات مراکز تحقیقاتی کشور بویژه مراکز تحقیقاتی دولتی
ب) نگرشی به تحقیق از دیدگاه یک فرایند زنجیره ای پیوسته
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتا الگوی سازماندهی مناسب برای امور تحقیق و توسعه در کشور ارائه می نماید.