سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا باقری –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مشکلات ایمنی به طریق تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر(PHA) در یکی از صنایع لاستیک سازی می باشد. دربررسی تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر این کارخانه یک قسمت از بخش تولید به نام بنبوری انتخاب شده است. پس از تکمیل کردن جداول ماتریکس خطر، منابع انرژی جنبشی و پتانسیل، گروه خطرات معمول، مخاطرات بالقوهو بالفعل این کارگاه شناخته شد. سپس پس از دسته بندی این خطرات سطح ریسک آنها نسبت به شدت و احتمال خطر زایی آنها بدست آمد، بعد از به دست آوردن سطح ریسک جدول لیست مقدماتی خطر (PHL) پر شد. بعد از تکمیل فرم PHL باید فرم آخر یا برگه کار تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر (PHA) پر شود. بعد از تکمیل فرم PHA در این کارخانه مشخص شد که این کرگاه چند نوع خطر بالقوه و بالفعل داشته و سطح ریسک آنها به چه مقدار می باشد. سپس پیشنهادات کنترلی مربوط به هر خطر ارائه و در دستور کار قرار گرفت.