سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی زاده –
علی نعیمى صدیق –

چکیده:

بدون تردید نقش و جایگاه مهندسى ارزش به عنوان یک ابزار قدرتمند و کارا در راستاى بهبود وافزایش کارایى در هر سازمانى بر کسى پوشیده نیست و امروزه کاربرد آن در شاخه هاى مختلف علمى اجتنابن اپذیر است. از سوى دیگر با پیشرفت روزافزون منطق فازى در زمینه هاى گوناگون علمى و نیز به علت ناتوانى منطق کلاسیک در حل بسیارى از مسایل واقعى، هر روز شاهد کارکرد جدیدى از منطق فازى در زمینه هاى مختلف می باشیم. در این مقاله سعى ما بر آن است تا کاربرد میانگین فازى و قوائد استنتاج فازى را در تعدادى از مراحل مهندسى ارزش با دیدگاهى کاربردى بیان کنیم، و در واقع هدف آن است که ضمن بیان اصول و راهکارهاى حاکم بر مهندسى ارزش، نشان دهیم بکارگیرى منطق فازى در مباحثى همچون تخصیص منابع(اعم از انسانى و غیر انسانى)، باعث افزایش چشم گیر صرفه جویى ها و همچنین موجب رسیدن به تصمیمات منطقی تر(ارزیابى اجراى پروژه) در فضاى واقعى مى گردد، که هر دو از اهداف و ارکان مهندسى ارزش می باشند.