سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمال شهرابی –
ریحانه صوفی نیستانی –

چکیده:

دانش نوین داده کاوی، فرایند کشف دانش از دادههای خام و پردازش نشده میباشد. دادهها خام با استفاده از روشهای داده کاوی کاوش شده و دانش نهفته در آنها استخراج میگردد. با استفاده از تجزیه و تحلیل قوانین وابستگی که یکی از روشهای رایج در داده کاوی می باشد، می توان سبد خرید مشتریان را تحلیل نموده و کالاهایی که با هم توسط مشتریان خریداری می شوند را تعیین نمود. بدین وسیله می توان کالاهایی که با اطمینان بالایی با هم خریداری میشوند را در یک دسته قرار داد. با توجه به این مطلب که فرهنگ خرید مردم در مناطق مختلف شهری با هم متفاوت است، نیازها و قدرت خرید آنها با توجه به محل سکونتشان فرق میکند. این تفاوتها در میزان خرید افراد که نیازهای مربوط به چه مدت زمانی را تأمین میکنند و همچنین نحوه خریدشان که بصورت نقدی یا کارتهای اعتباری و یا بن های خرید فروشگاههای شهروند باشد، تأثیر دارد. در این پژوهش، رفتار و فرهنگ خرید مشتریان چند فروشگاه خاص از مجموعه فروشگاههای زنجیرهای شهروند در سطح شهر تهران با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل قوانین وابستگی که یکی از روشهای تحلیل سبد خرید مشتریان میباشد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و برای این مناطق تعیین شدهاست