سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمودرضا توکلی زانیانی – فوق لیسانس الکترونیک – مدیریت تولید نیروگاه های برق آبی، سازمان آب و بر

چکیده:

در مقاله حاضر سعی بر آن گردیده با توجه به سوابق بهره برداری، حوادث اتفاق افتاده در نیروگاه ، مراجعه به مراجع عملی ، تخصصی و پرو‍ژه های تحقیقاتی انجام شده در اینزمینه و نظارت بصری (Visual Inspection) بعمل آمده،حوادث مربوط به سوختن شینه ها تجزیه و تحلیل گردد. مشکلات موجود ماهیت طراحی،ساخت، بهره بردرای و تعمیراتی دارند و یا به طور عمر تجهیزات و شرایطمحیطی و غیره بر می گردند. لذا سعی گردیده با توجه به ووارد فوق و اثراتی که اینمشکلات و معضلات بر واحد و بویژه ژنراتور از خود بر جای می گذارند و اقداماتی که صورت گرفته و یا در حال انجام می باشند نتیجه گیری، و پیشنهاد برای رفع مشکل ناتوانی ژنراتورها مخصوصا سوختن شینه ها ارائه گردد.