سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور عسگری – شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

چکیده:

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل نقش انرژی در اقتصاد کلان جمهوری ا سلامی ایران در طی سال های ١٣٥٠-٧٨ با استفاده از روش های خ ود همبستگی برداری، همگرائی، مدل های تصحیح خطای برداری و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، اشتغال کل و مصرف کل انرژی در کوتاه مدت و بلند مدت است . کلیه متغیرهای بکار رفته در مطالعه به صورت لگاریتمی و به قیمت ثابت سال ١٣٦٩ می باشند . جهت بررسی رفتار پوی ای م دل از توابع واکنش ضربه ای، تجزیه واریانس ، معیار پایداری و آزمون جدید علیت گرانجر استفاده شده است . نتایج نشان می دهند که تغییرات در اشتغال و سرمایه گذاری باعث تغییر در تولید ناخالص داخلی می شود و تغییرات در مصرف انرژی سبب تغییرات در اشتغال می شود، از طرفی تغییرات در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه گذاری باعث تغییر در مصرف انرژی می شود، همچنین تغییرات در تولید ناخالص سبب تغییر در سرمایه گذاری می شود .