سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی حسینعلی پور – دکترای مدیریت پروژه استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمد جوادی – کارشناس ارشد مدیریت و ساخت کارشناس ناظر پروژه ی کیان

چکیده:

پروژ ههای عمرانی در کشورمان معمولاً از عوامل سه گان هی کارفرما، مهندسین مشاور و پیمانکار تشکیل یافته است. عامل چهارم یا مدیریت طرح (MC) عاملی است که به سه عامل فوق اضافه شده و وظایف کارفرما را در پروژه بعهده می گیرد. اضاف هشدن مدیریت طرح برای مدیریت پروژه از آن جهت که عموماً از جمله شرکت های تخصصی و مدیریتی هستند می تواند باعث شود که مدیریتی تواناتر و قوی تر بر پروژه اعمال شود. از سال ۱۳۷۸ تا کنون پروژه های مختلفی از خدمات مدیریت طرح استفاده کرده اند که در هم هی این پروژه ها مشکلات مختلفی در ارتباط با اضافه شدن عامل چهارم احساس شده است. این مقاله در پی آن است که با بررسی و تحقیقی فراگیر بر این نوع پروژه ها مشکلات را شناسایی و نسبت به ارائه ی پیشنهادهای مناسب برای قرار گرفتن عامل چهارم در جایگاه واقعی خویش اقدام نماید