سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هدایت حبیب زاده – سازمان صنایع دفاع – مدیریت ایمنی و بهداشت کار ساصد – گروه کارشناسی ایم

چکیده:

روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن , (FMEA) روش سیستماتیک برای شناسایی و پیشگیری از وقوع مشکل در فرایندهای تولیدی و خدمات فنی می باشد . این روش بر جلوگیری از بروز عیب و نقص و افزایش ضریب ایمنی تمرکز دارد . برخلاف بسیاری از شیوه های دیگر تجزیه و تحلیل خطر، نیاز به آمارگیری پیچیده ندارد و برمبنای کارگروهی استوار است .
درسطح سازمان صنایع دفاع با مطالعات و بررسی های اولیه ، این روش به منظور شناسایی و پیشگیری از خطرات ایمنی در فرایندهای تولیدی ، پروژه های تحقیقاتی ، محیط کار و مشاغل خدمات فنی انتخاب و براساس دستورالعمل اجرایی تهیه شده و اجرای آن در دستور کار واحدهای تابعه سازمان قرار گرفته است . از بین فعالیت هایی که برمبنای این روش منجر به نتیجه
شده است ، تجزیه و تحلیل خطرات جرثقیل های سقفی انتخاب و طی این مقاله ارایه می شود . نتایج حاصله از کار گروه FMEA بالغ بر ٦٩/٢ درصد بهبود را پس از اجرای پیشنهادات بهسازی در جرثقیل های سقفی نشان داد . ضمن آنکه با تجارب به دست آمده و مستندات موجود ، نسبت به تنظیم دستورالعمل های کار و سیستم نگهداری و تعمیرات نیز اقدام شد . این روش قابل تعمیم
در تمام عرصه هایی است که در فرایند تولید یا مراحل تحقیقات پروژه ای ، نیازمند شناختخطرات به شکل مستند ، روش دار و سیستماتیک به منظور تدوین برنامه های جامع نگهداری و
تعمیرات ، بازنگری در روند بازرسی های موثر ایمنی و تعیین اولویت های کاری اقدامات پیشگیرانه می باشد . تا با حصول نتایج فوق ، خطاهای اپراتوری به حداقل ممکن برسد