سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید ملک پور –

چکیده:

با توجه به حجم روزافزون اطلاعات زیربنایی در واحدهای مختلف شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت های وابسته، انتظارات اطلاعاتی ستاد برق در وزارت نیرو و سازمان توانیر و سایر مدیرا ن در رده های مختلف، نیاز به پیاده سازی یک سیستم منسجم جمع آوری وانتقال کارآمد جهت اطلاع رسانی رسانی، برنامه ریزی، تصمیم گیریها و کنترل های مدیریتی کاملا ًمحسوس می باشد .
برای داشتن سیستم فوق الذکر شناسایی و اصلاح روند گردش اطلاعات ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پروژه سعی شده تابا شناسائی مراکز اصلی تولید اطلاعات، مسیر حرکت حتی المقدور کوتاه گشته تا در نهایت در کوتاهترین زمان ممکن و با بیشترین ضریب اطمینان به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا نمائیم . با مروری بر سوابق MIS د ر صنعت برق ایران و شرکت برق منطقه ای اصفهان که در ادامه گزارش خواهد آمد به این نتیجه خواهیم رسید که امکان پیاده سازی یک سیستم جامع و یکپارچه که در برگیرنده کلیه فعالیت های مورد نیاز جهت تولید خروجی های لازم برای سیستم MIS د ر سازمان مذکور باشد در حال حاضر وجود ندارد واز طرف دیگر نیازهای اط لاعاتی لحظه ای و دوره ای مدیریت ارشد را نیز نمی توان نادیده گرفت، بنابراین تعریف، تحلیل و طراحی سیستمی جهت پاسخگویی به این نیازها موضوع پروژه حاضر را مطرح ساخت . در این گزارش با توجه ب ه برگزاری جلسات مختلف با معاونین ومدیران سازمان، بررسی مستندات روش های اجرای ی موجود که بر اساس سیستم تضمین کیفیت برای تعداد زیادی از واحدهای زیرمجموعه تهیه گردیده بود تحقیقات قبلی و نیازهای اطلاعاتی جمع آوری شده، گزارشات نهایی تعیین و تدوین گردیده و گردش مناسب جهت تولید گزارشات تعریف و در نهایت بانکهای اطلاعاتی لازم بر مبنای نرمال سازی جداول اطلاعاتی طراحی گردید . مسیر انجام کار در این پروژه را با توجه به متدولوژی SSADM ش امل نیاز سنجی، تجزیه وتحلیل و طراحی طی فصل های مختلف به شرح زیر پی خواهیم گرفت . توجه به این نکته ضروری است که برخی از مراحل ً کاملا از یکدیگر قابل تفکیک نمی باشند نیازسنجی شامل :
• هدف پروژه
• تعریف پروژه