سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا مدلی برای تحلیل سیستم های آبگرم کن خورشیدی ارائه شود. در ابتدا مبانی و مفاهیم مربوط به محاسبه میزان تابش ارائه شده است که این محاسبات و دانش پایه های
ابتدایی برای طراحی صحیح سیستم های انرژی ساختمانی، سیستم های انرژی خورشیدی و تخمین خوبی از محیط حرارتی داخل ساختمان را بدست می دهند. در ادامه محاسبات مربوط به بار و انواع کلکتور های موجود بیان می شود و در پایان محاسبات مربوط به توانایی جمع آوری انرژی توسط سیستم های آبگرم کن خورشیدی، مساحت کلکتور مورد نیاز، توان پمپاژ و تلفات مختلف آورده خواهد شد که جهت استفاده در طراحی و اجرای سیستم های آبگرم خورشیدی مقید خواهد بود.