سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

داور سنائی –
موسی عبادی –

چکیده:

سالهاست که کارشناسان مختلف مسائل اقتصادی، اشکالات نظام تدوین بودجه ای کشور را مطرح می کنند و این ایرادات را عوامل عمده بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور قلمداد می کنند. باتوجه به اینکه بودجه های سنواتی بعنوان برنامه های یک ساله دولت نقش عظیم و والایی در پیشبرد و تنظیم اهداف برنامه های بالادستی نظیر برنامه های توسعه پنجساله و یا سند چشم انداز ایفا می کنند، به نظر میرسد که سیستم بودجه ریزی به تناسب تغییر نقش و وظایف دولت و به تبعیت از پدیده جهانی شدن و سایر کشورها، مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. در این مقاله بر آن هستیم ضمن بیان کلیاتی درخصوص بودجه ریزی عملیاتی به روش SWOT نظام اداری و اجرایی کشور را جهت طراحی بودج هریزی عملیاتی به روش قیمت تمام شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در ادامه مقاله، با رویکرد بعد سازمانی نظام اداری که از خرده سی ستمهای منابع انسانی، قوانین و مقررات، ساختارها و تشکیلات و سیستمها و روشها تشکیل یافته است سعی میکنیم تا الزاماتی را بیان نمائیم که قبل از اجرای مدیریت قیمت تمام ۲۶۲ شده و بودجه ریزی عملیاتی در کشور و یا همزمان با اجرای آن، بایستی در نظام اداری و اجرائی کشور اتفاق بیفتد . در انتهای مقاله با توجه به مراحل گردش بودجه ی ا سیکل بودجه (تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه ونظارت بر بودجه ) به بیان چالشهای اساسی و عمده فراروی نظام اداری و اجرایی کشور در راستای اجرا و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به روش قیمت تمام شده خواهیم پرداخت .