سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد جاویدفر – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور برری سازگاری و پایداری عملکرد ارقام کلزا در سال زراعی ۷۹-۷۸ تعداد ۱۲ر قم کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصافددی با چهار تکرار در ۱۰ منطقه سرد و معتدل سر د کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.