سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

تاکنون کوششهای بسیاری برای تولید نقشه های کاربری و پوششی از تصاویر ماهواره ای انجام گرفته است و در این راستا روشهای مختلفی توسعه داده شده اند. طبقه بندی یکی از معمولترین و درعین حال کاملترین روشهای استخراج اطلاعات موضوعی است. روشهای گوناگونی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بکار می روند که هر یک توانایی و همچنین نواقص مربوط به خود را داراست با اینکه این روشها ابزار قدرتمندی برای استخراج اطلاعات مفید از داده های چند باندی تصاویری هستند با این وجود یکی از مهمترین مشکلات و محدودیت های موجود در این روشها این است که فرض می کنند همه پیکسل ها خالص بوده یعنی شامل یک نوع پوشش زمینی می باشند که در طبقه بندی هر پیکسل را به یک کلاس اختصاص می دهند در حالیکه در واقع اینگونه نسبت و وجود پیکسلهای مختلط بخصوص در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی کوچکتر اثر محسوسی بر روی نتایج طبقه بندی دارد که فرض خالض بودن این پیکسلها یا اغماض از آنها باعث استخراج اطلاعات نادرست در کاربردهای مربوط می باشد.