سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام قنبری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ، مرک
اعظم فرجام – دانشگاه شهید رجایی ،دانشکده علوم، گروه شیمی وصنایع شیمیایی
سیده معصومه باقری – دانشگاه شهید رجایی ،دانشکده علوم، گروه شیمی وصنایع شیمیایی
طاهره دشتیان – دانشگاه شهید رجایی ،دانشکده علوم، گروه شیمی وصنایع شیمیایی

چکیده:

اسید نیتریک غلیظ بعنوان اکسید کننده به نسبت اضافی برای احتراق کامل سوخت مایع در موشکها استفاده می شود .خروج اسید نیتریک واکنش نداده از موتور موشک سبب بروز مشکلاتی نظیر کاهش در میزان ضربه ویژه (و از اینرو کاهش در برد موشک )، خوردگی و نیز خطرات زیست محیطی می شود . در این مقاله برای تجزیه اسید نیتریک واکنش نداده، از روش تجزیه کاتالیستی بخارات اسید نیتریک استفاده می شود . محفظه احتراق توسط لوله ای که در کوره ای تا دمای ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده می شود شبیه سازی و جداره داخلی آن توسط کاتالیست Pt/γ-Al2O3 پوشانده شده است. نحوه شکستن اسید نیتریک در دماهای بالا در حضور کاتالیزور و نیز اثرات دما بر کاتالیزور و راه مقابله با آن بررسی می شود.