سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خیری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
راهله شکرپور – دانشکده پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

در این مقاله برای حل دستگاه معادلات خطی Ax=b که ماتریس ضرایب آن یعنی A بزرگ و اسپارس می باشد از دو روش تجزیه LU با تکرار پالایش یافته (LUIR) و تجزیه LU با جواب مستقیم (LUDS) که بدون تکرار پالایش یافته است، استفاده می کنیم. در هر دو روش برای حفظ اسپارسی دستگاه، استراتژی توانهای ماتریس بولئین (PBS) را بکار می گیریم.
ثابت می کنیم استفاده از دو روش ارائه شده و استراتژی توانهای ماتریس بولئین (PBS)، زمان محاسبه و حافظه مورد نیاز برای ذخیره را بطور چشمگیر کاهش می دهد. با مثالهای عددی کارایی و برتری روش های مذکور را نشان می دهیم.