سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خیری – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
راهله شکرپور – دانشکده پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

در این مقاله برای حل دستگاه معادلات خطی Ax=b که ماتریس ضرایب آن یعنی A بزرگ و اسپارس می باشد از دو روش تجزیه LU و روش تقریب ساختار عددی استفاده می کنیم. روش تجزیه LU بر پایه روش تجزیه دولیتل است در حالیکه روش دوم بر اساس قانون کرامر ایجاد شده است و این روش جواب مستقیم دستگاه را بدون اینکه با مسائل فیل اینس روبرو شود نتیجه می دهد.
در روش تجزیه LU به منظور کاهش فیل اینس از توانهای ماتریس بولیئن استفاده می شود. با مثالهای عددی کارآیی و برتری روش های مذکور را نشان می دهیم. و به این نتیجه خواهیم رسید که روش تجزیه LU خیلی بهتر از روش تقریب ساختار عددی است.