مقاله «تجلي روزه در متون عرفاني» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: «تجلي روزه در متون عرفاني»
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه
مقاله عرفان
مقاله جوع
مقاله رياضت
مقاله خلوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روزه در متون ادب فارسي به خصوص در متون عرفاني، نمود و بروز خاصي دارد و به عنوان مفتاح زهد و باب عبادت حق و نيز سپر و حجابي از ماسوي الله بيان گرديده است. عرفا روزه را به عنوان سري از اسرار الهي ميان خلق و حق و باعث کسر شهوات و مصفي گردانيدن دل و غايب گشتن از ديدار خلق به ديدار حق مي دانند و به جاي آوردن آن را به گزاردن امانت حق تعالي تعبير مي کنند و همواره شرط معظم روزه را اخلاص و عدم آميختگي با شايبه ريا و هوي مي دانند. در اين مقاله سعي شده به انعکاس روزه در امهات متون عرفاني و نيز تعابيري که صوفيان و عرفا از روزه داشته اند به همراه انواع، اهداف، مفاهيم و فوايد روزه و نيز توصيفات عرفاني روزه در نزد عرفا و صوفيه پرداخته شود.