مقاله تجلي زن در سه دفتر نخست مثنوي معنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تجلي زن در سه دفتر نخست مثنوي معنوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله زن
مقاله زوجيت عناصر
مقاله تکامل انساني
مقاله عرفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليمي ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گفتگو درباره زن و ديدگاههايي که در مورد وي وجود دارد، کاري بسيار مشکل و ارزشمند است زيرا نياز به مطالعه و کندوکاو بسيار دارد. زن اين موجود شکننده و ظريف در عرصه پهناور جهان بار مسووليتي ويژه بر دوش داشته است: زادن، پروردن، به بلوغ رساندن و به تکامل روحي و جسمي رساندن انسان ها.
در اين مقاله،با ذكر مقدمه اي سعي شده است تا زن را در تمام جايگاههايي که مي توانسته مفيد و ارزنده باشد، نشان دهد زيرا زن براستي نماينده تحقق آمال و آرزوهاست و نبايد ارزش و منزلت او را ناديده گرفته شود.
در مرحله بعد نقش موثر زن از ديدگاه عرفا ارايه، سخنان ارزشمندي از ابن عربي يادآور شده و مقام و منزلت زن در راستاي ارتباط با مردان ذکر گرديده است .
در بخش ديگر زوجيت عناصر و توافق اخلاقي در زناشويي امري مهم تلقي شده است و مولانا در مثنوي چندين بار به مسئله جفت بودن پديده ها اشاره دارد و در نهايت، سخن آخر و پيامد اين مقاله اينست که هدف مولانا، انسان کامل بودن است و نبايد فرقي ميان زن و مرد در ميان قبايل عرب و عجم و زنگي و رومي باشد و دليل برتري انسان ها به خاطر جنسيت آن ها نمي باشد، بنابراين تصور مولانا در مورد انسان کامل از فراسوي مرزهاي مادي هم عبور کرده است.