مقاله تجلي عاشورا و انقلاب حسيني در شعر شيعه بررسي تطبيقي شعر حماسي ـ آييني عاشورايي در گستره ادبيات عربي و فارسي دوره شکل گيري و تحول؛ ساختار و مضمون (عنوان عربي: تجلّي العاشوراء والثورة الحسينية في شعر الشيعة دراسة مقارنة بين الشعر الملحمي ـ المذهبي العاشورائي في الأدبين الفارسي والعربي عهد النشأة والتطور؛ الشکل والمضمون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۵۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تجلي عاشورا و انقلاب حسيني در شعر شيعه بررسي تطبيقي شعر حماسي ـ آييني عاشورايي در گستره ادبيات عربي و فارسي دوره شکل گيري و تحول؛ ساختار و مضمون (عنوان عربي: تجلّي العاشوراء والثورة الحسينية في شعر الشيعة دراسة مقارنة بين الشعر الملحمي ـ المذهبي العاشورائي في الأدبين الفارسي والعربي عهد النشأة والتطور؛ الشکل والمضمون)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب شيعه
مقاله شعر عاشورايي
مقاله ارزش ديني
مقاله بررسي تطبيقي (كليد واژه عربي: أدب الشيعة
مقاله الشعر العاشورائي
مقاله القيم الدينية
مقاله الدراسة المقارنة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: استادي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر، با يک نگرش تطبيقي، زمينه هاي تاريخي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي در روند شکل گيري شعر حماسي ـ آييني عاشورايي با زبان ادبي ويژه و مستقل آن، تبيين ميشود و انعکاس ارزشهاي آييني (ديني) عاشورا همچون استمرار غدير و ولايت، تولي و تبري، ظلم ستيزي، عدالت محوري، جهاد و شهادت و تبليغ و ترويج آرمانهاي انساني و اسلامي و انديشه هاي انقلابي تشيع در گستره ادب عربي و فارسي با ارايه نمونه هاي تامل برانگيز و آموزنده پي گرفته ميشود و سرانجام، مقاله با بررسي اغراض شعري، مضامين و ساختار لفظي و معنوي و پيامدهاي ارزشي و ادبي آن، پايان مي پذيرد.