مقاله تجلي عاطفي دو رنگ سياه و سفيد در خيال جاهلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تجلي عاطفي دو رنگ سياه و سفيد در خيال جاهلي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ
مقاله سفيد
مقاله سياه
مقاله نگرش
مقاله جاهلي
مقاله مفاهيم اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي هفتادر غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره جاهلي، از نظرسبک شناسي دوره وصف هاي دقيق است. معشوق در ابيات آغازين چکامه هاي بلند جاهلي با رنگ هاي زنده و مهيج خودنمايي مي کند و مصاديق رنگ سفيد در ميان ساير رنگ ها کاربرد بيشتري دارد. از سوي ديگر، رنگ سياه در تصوير شاعر غالباً تنها به کار نمي رود، بلکه با سفيد درمي آميزد تا از رهگذر اين تضاد، زيبايي بيافريند. در بسياري از مواقع، رنگ ها از جايگاه اصلي خود دور مي شوند و آينه اي براي انعکاس رنج و شادي آدمي در اين دوره مي گردند. از يک سو رنگ سفيد بر آزادگي، خوش بيني، پاکي، خوش بختي، شهرت، پرسش و غيره دلالت مي کند و از سوي ديگر رنگ سياه بر کينه، اندوه، بدبيني، فقر، خشک سالي، فراق و بدبختي دلالت مي نمايد. پژوهش حاضر مي کوشد نگرش و حساسيت عرب را نسبت به رنگ ها، بويژه دو رنگ سفيد و سياه با روش تحليل محتواي اشعار شاعران دوره جاهلي مورد بررسي قرار دهد؛ حساسيتي که در چکامه هاي دهگانه و پاره اي از اسطوره ها و باورهاي ديني پيش از اسلام نمود پيدا کرده است.